Đóng

5 Tháng Sáu, 2017

Trần Hữu Hiệp

PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DU LỊCH ĐBSCL TRẦN HỮU HIỆP 

THH

(Bút danh: Trần Hiệp Thủy). Sinh năm 1965. Quê quán tại huyện Thới Lai, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Thạc sỹ Luật, và NCS Kinh Tế. Là một chính khách chuyên nghiệp với vị trí Ủy viên chuyên trách, Vụ trưởng vụ kinh tế Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Ông vừa tham gia làm Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long từ năm 2017. Trước khi làm chính trị, ông Hiệp đã là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cần Thơ (cũ) từ năm 15 tuổi với 3 bài thơ đầu đời. Giờ đây ông là cây bút chính thức cho mục “Quê tôi – ngày ấy – bây giờ” trên chuyên trang ĐBSCL, Báo NTNN.

Sách đã xuất bản gồm có Phát triển kinh tế vùng ĐBSCL – Thực trạng và giải pháp, NXB CTQG, 2012. Chuyện đồng bằng, NXB Lao Động, 2012. Suy ngẫm từ đất phù sa, NXB Thông Tấn, 2013. Tái cơ cấu nông nghiệp – Góc nhìn từ vựa lúa quốc gia, NXB. Thông Tấn, 2014. Ngoài ra là các tác phẩm in chung như Kinh tế ĐBSCL 2001-2011, VCCI – Cần Thơ. Niên giám đầu tư nước ngoài Việt Nam 2011-2012, Tạp chí Đầu tư nước ngoài, 2012. Liên kết “4 nhà” – Giải pháp cơ bản góp phần xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long, NXB. Văn hóa – Thông tin, năm 2011. Khoa học – Công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, NXB. Chính trị Quốc  gia – Sự thật, năm 2013. Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB ĐH QG TP HCN, năm 2014. Giải pháp khai thác tiềm năng kinh   tế – xã hội các tỉnh đồng bằng song Cửu Long theo hướng bền vững, NXB ĐH Cần Thơ, năm 2013. “Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL” (Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Sánh), NXB. Đại học Cần Thơ. Bắt đầu viết cho HƯƠNG VỊ MIỀN TÂY từ tập 2, Hương Vị Bánh Miền Tây. Ông cũng là người đặt tên và hỗ trợ biên tập cho tập 3 HVMT, Nước Mắm Hồn Quê.

Tác giả Related