Đóng

Tác giả

15 Tháng Hai, 2016

Đoàn Hữu Đức

ĐOÀN HỮU ĐỨC – Chủ biên Tập sách Hương vị miền Tây

Đoàn Hữu Đức

Sinh 1967, thời thơ ấu ở Sài Gòn, lớn lên ở ĐBSCL, hiện là chủ doanh nghiệp sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ biên Tủ sách Tiếp Thị Địa Phương gồm các tập sách Hương Vị Miền Tây, chuyên về các đặc sản và văn hóa ẩm thực ĐBSCL, nhằm mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu cho tiếp thị địa phương và các dự án khởi nghiệp.

Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị tại học viện quản trị Kellogg (Đại Học Northwestern, USA) theo học bổng Fulbright, học trò của giáo sư Philip Kotler. Hiện là cố vấn của Quỹ Nhi Đồng LHQ (UNICEF) tại Việt Nam. Thành viên sáng lập, ban chấp hành, ban tư vấn nhiều hiệp hội, câu lạc bộ bao gồm Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, Hội Tư vấn KHKT và Quản lý TP.HCM, CLB Đặc Sản ĐBSCL…

Nguyên là giảng viên tham gia thành lập và giảng dạy tại khoa Đông Phương học, thuộc Đại học Tổng hợp TP.HCM. Xây dựng và giảng dạy bộ môn Tiếp thị Địa phương tại Chương trình Kinh tế Fulbright, và phổ cập bộ môn này ra các tỉnh thành cả nước theo Chương trình Phát triển Kinh tế địa phương LED cùng với VCCI và GTZ. Từng tham gia soạn thảo Handbook of Markets and Economies cùng với Anthony Pecotich; Clifford J. Shultz II, NXB M. E. Sharpe, và biên soạn nhiều tài liệu kinh tế bao gồm Business Incu- bator in South Africa, Heuristic Entry Strategy for Emerg- ing Markets… Tham gia dịch thuật nhiều sách giáo khoa như “The Marketing of Nations”, “Marketing Asian Plac- es”, Philip Kotler et al, NXB John Wiley & Son; Michael Fairbank & Stace Linsay,“Plowing the Sea- Nurturing the Hidden Sources of Growth in the Developing World”, NXB Đại học Harvard.